大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2020年07月15日(星期三)
地點:快活谷九場夜馬草地賽事
總共 9 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場
第 1 場 開跑時間  18:45
馬號 最新 1 2 4 6 10 15 20 25 30 40 隔夜
1 7.2 6.1 6.1 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
2 19.6 21.2 21.2 20.5 20.5 20.9 21 21.2 21.1 21.2 21.1 23.2
3 7.8 7.2 7.2 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 8.1
4 7.9 6.4 6.4 6.2 6.2 6.1 6 6 6 6 5.9 6.2
5 2 2.4 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5
6 15.5 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.9 15.8 15.9 15.9 16 14.6
7 0.9 1 1 1 1 1 1 1.1 1 1 1.1 1.4
8 3.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.5
9 19.4 18.1 18.1 19 19 19 19.1 19.1 19.2 19.2 19.3 16.4
10 6.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7
11 5.8 6 6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.7
12 4.3 4.4 4.4 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8
13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  27.84M 18.79M 18.79M 13.6M 13.6M 12.12M 11.29M 10.67M 10.2M 9.83M 9.21M 2.12M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
最後更新時間 2020年7月16日 23:51
賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2020 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383